شروع فراخوان روشنای اوج

آغاز به کار فراخوان روشنای اوج، بخش پژوهش های هنر و رسانه انقلاب اسلامی از 9 دی

فراخوان آثار بخش پژوهش های هنر و رسانه انقلاب اسلامی، با نام روشنای اوج، به منظور شناسایی و حمایت از پژوهشگران و نویسندگان جوان، مستعد، خلاق و انقلابی سراسر کشور، کار خود را از روز 9 دی ماه آغاز کرده است.

هدف این فراخوان، شناسایی و ارزیابی پژوهشگران و نویسندگان عرصه پژوهش های هنر و رسانه کشور، به منظور همکاری در تولید آثار پژوهشی از میان برگزیدگان است.