قوانين فراخوان

قوانین فرمی و محتوایی فراخوان روشنای اوج، بخش پژوهش های هنر و رسانه انقلاب اسلامی

برای کسب اطلاع دقیق از قوانین بخش روشنای اوج، لطفا به بخش مقررات سایت مراجعه نمایید.

لازم به ذکر، آن دسته از عزیزانی که قصد ارسال اثر را دارند، می بایست این قوانین را حتما رعایت کنند.